Risto Erjanti

Kaupallinen neuvos
Handelsråd


På svenska se nedan - In English see below 


 • Yhteystiedot: puh. +358-45-256 40 20, +46-708-14 15 71
  e-posti: etunimi@sukunimi.eu

 • DI ÅA 1971 
 • MBA TKK 1991 
 • Vänrikki TurRtR 1966 
 • suomi äidinkieli 
 • englanti, ruotsi erinomainen 
 • saksa hyvä 
 • ranska, venäjä perusteet 

 • Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Tukholma
  - toimitusjohtaja 2001-2009, markkinointipäällikkö 1997
 • R Erjanti Ay, Tampere - toimitusjohtaja 1996-2016 
 • Ammatinharjoittajien Oy, Tampere - ammatinharjoittaja 1996 
 • Finpro, Helsinki - projektipäällikkö 1995, 1996 
 • Suomen Vientikeskus, Göteborg - kaupallinen sihteeri 1989-1995 
 • Horda AB, Ruotsi - tytäryhtiön haltuunotto 1988-1989 
 • Oy Nokia Ab Kumituotteet, Vammala, Nokia - t&k, muottituotetuotanto, projektivienti 1971-1987 

 


på svenska 


 • Kontaktuppgifter: tel. +46-708-14 15 71, +358-45-256 40 20
  e-mail: fornamn@efternamn.eu

 • DI Åbo Akademi KTF 1971 
 • MBA Tekniska högskolan, Helsingfors 1991 
 • Fänrik Åbo kustartilleriregement 1966 
 • finska modersmål 
 • engelska, svenska utmärkt 
 • tyska god 
 • franska, ryska grunder 

 


in English 


 • Contact information: tel. +46-708-14 15 71, +358-45-256 40 20
  e-mail: forename@surname.eu

 • M.Sc. (Chem.) Åbo Akademi 1971 
 • MBA Helsinki University of Technology 1991 
 • Second Lieutenant Turku Coast Artillery Regiment 1966 
 • Finnish native language 
 • English, Swedish excellent 
 • German good 
 • French, Russian basic 

 • Finnish-Swedish Chamber of Commerce, Stockholm
  - Managing Director 2001-2009, Marketing Manager 1997
 • R Erjanti Ay, Tampere - Managing Director 1996-2016 
 • Ammatinharjoittajien Oy, Tampere - Professional 1996 
 • Finpro, Helsinki - Project Manager 1995, 1996 
 • Finnish Trade Center, Gothenburg - Trade Commissioner 1989-1995 
 • Horda AB, Sweden - taking over a subsidiary 1988 -1989 
 • Oy Nokia Ab Rubber Products, Vammala, Nokia - R&D, Moulding production, Projectexport 1971-1987